Angel Academy zdarma nabídne podklady pro investice

V rámci podpory investičního prostředí v České republice přišel spoluzakladatel Angel Academy a advokát Tomáš Ditrych s myšlenkou vytvořit vzorovou investiční dokumentaci a poskytnout ji startupům zdarma. V první fázi je připravena dokumentace vhodná zejména pro raná investiční kola. V budoucnu se plánuje rozšíření i pro potřeby dalších investičních kol.

 

  • Inspirovali jsme se zaběhlou praxí v zahraničí, kde jsou základní investiční dokumenty běžně k dispozici.
  • Dokumenty se validovaly u investorů i startupů. Vznikl tak kvalitní základ pro vzájemnou spolupráci.
  • Cílem dokumentace je usnadnit vstup prvních investorů a nastavení férových podmínek pro všechny zúčastněné.
  • Term sheet je zdarma ke stažení na angelacademy.cz.
  • O investiční dokumentaci bude Tomáš Ditrych, který venture kapitál a investice do startupů vystudoval přímo v Silicon Valley, také přednášet v rámci svého kurzu 23. 11.

 

„V rámci mé advokátní praxe mi pod rukama projde velké množství návrhů term-sheetů a smluv, na jejichž základě by měla společnost získat od investora finance k rozjezdu svého podnikání. Navrhované smluvní podmínky bývají velmi různorodé a často svědčí o velké kreativitě jejich autorů. Ačkoliv inovacím jinak velmi fandím, u venture kapitálových transakcí je příliš rád nevidím. Proto jsem se rozhodl vytvořit jednoduchou standardizovanou smlouvu, která by pomohla zejména těm startupům, které se nemohou hned na začátku své cesty opřít o služby zkušeného právníka,“ říká ke své motivaci Tomáš Ditrych.

Investiční dokumentace prozatím obsahuje vzorový term-sheet, tedy dokument shrnující základní ekonomické a právní parametry zamýšlené investice, a to formou konvertibilního úvěru. Ten je vhodný zejména pro velmi raná investiční kola (angel / pre-seed). Zvolená forma tak zapadá do aktivit Angel Academy, která má za cíl právě podporu andělského investování v České republice. V blízké budoucnosti Tomáš Ditrych plánuje rozšíření vzorové dokumentace o další podklady, včetně transakční dokumentace určené pro pokročilejší investiční kola.

„Cílem vzorové dokumentace není diktovat ostatním podmínky, za kterých by se u nás mělo investovat do startupů. I proto je dokumentace psána velmi stručně a předpokládá další úpravy či doplnění dle potřeb toho kterého projektu. Cílem je podpořit místní prostředí a šetřit transakční náklady všem zúčastněným. Pokud se díky tomu uskuteční byť jediná transakce, ke které by jinak nedošlo, bude to velký úspěch,“ dodává Tomáš Ditrych.

Domluvit v ČR andělskou investici trvá jeden měsíc, samotné uzavření smlouvy často další tři. V praxi bohužel stále věnujeme více času právničině (technologii), než vyjednávání (obchodu). Vytvoření určitého smluvního standardu v této oblasti proto velmi vítáme,“ doplňuje Nikola Rafaj z nejstaršího českého akcelerátoru StarupYard.

O potřebě vytvoření vzorové investiční dokumentace přizpůsobené místním specifikám jsme slyšeli ze všech stran, od investorů i founderů. Ze zkušenosti víme, že nejen v USA, ale i nepříliš daleko od našich hranic je poměrně běžné se ke kvalitní dokumentaci dostat. Inspirováni tím nejlepším v kombinaci s know-how Keiretsu posouváme prostřednictvím Tomáše a Angel Academy lokální trh opět dále a vytváříme standardy, které pomohou jak startupům tak investorům. Ověření kvality dokumentace proběhlo hned u několika z nich,“ říká Petr Lemoch, CEO Keiretsu Forum CEE, které stojí za Angel Academy.

Soubory ke stažení

Zapomenuté heslo?