Členství v Keiretsu Forum

Co získám jako člen Keiretsu?

 • Pravidelný přehled pečlivě vybraných investičních příležitostí z regionu CEE i celého světa – Keiretsu působí ve 23 státech na třech kontinentech a celá síť čítá přes 3.000 zkušených investorů.

 • Všechna investiční setkání i další akce pořádané Keiretsu v ČR i v zahraničí jsou pro členy zdarma.

 • S každým členem je individuálně nastavena a následně upravována investiční strategie dle jeho osobních preferencí, zkušeností i rizik, která je ochoten podstupovat.

 • Keiretsu provádí management procesu due diligence a případně sdružuje menší investory.

 • Každý člen má možnost stát se součástí mezinárodních odborných komisí tvořených dalšími členy, zaměřených na specifické oblasti (cyber security, real estate, healthcare a další).

 • V rámci platného členství je zdarma přístupný unikátní vzdělávací program Angel Academy, kde předávají své zkušenosti ti nejlepší investoři z Čech i ze zahraničí. 

  • Angel Academy se volnou formou zaměřuje na témata jako je například budování portfolia, právní otázky, vyhledávání nových příležitostí či práci se startupy.

  • Vždy ukazujeme reálné příběhy.

  • Díky interaktivnímu nastavení platformy vzniká velký prostor na dotazy, stejně tak vytváření nových kontaktů.

 • Keiretsu má propracovaný a strukturovaný investiční proces, který šetří čas investora, ostatních koinvestujících členů i projektů a díky již od počátku transparentnímu nastavení vede k rychlému uzavření jednotlivých investic.

 • Investiční příležitosti prezentují přímo jejich zakladatelé členům na pravidelných setkáních.

 • V případě zainvestování řídí Keiretsu reporting spojený s projektem, pomáhá startupům globálně růst, stává se potenciálním koinvestorem v dalších investičních kolech a poskytuje investorům podporu při exitu.

 

«Keiretsu zajišťuje vše, co hledám, na jednom místě - skvělé deal flow, skvělou investorskou komunitu, skvělé akce a skvělý tým. Svět investic, profesionálně uchopen.»
~ Peter Skrla, angel investor

 

Kdo jsou členové Keiretsu Forum

 • Členové Keiretsu jsou investoři se zájmem o inovativní společnosti.

 • Na akcích Keiretsu se setkáváte s podobně smýšlejícími lidmi s neocenitelnými zkušenostmi a kontakty v oblasti managementu, investování, práce se startupy. Investoři mezi sebou sdílejí svoje názory, know-how a samozřejmě také syndikují (koinvestují) na jednotlivých projektech.

 • Člen nemusí mít nutně předchozí zkušenosti s andělským investováním. Členství je jak profesionálním investorům (venture capital fondům, zkušeným angel investorům, family offices a dalším). Ke každému členovi přistupujeme individuálně a jeho investiční strategii pravidelně aktualizujeme dle jeho potřeb.

 • Keiretsu zásadně své členy veřejně neprezentuje bez jejich předchozího souhlasu.

 

«Co pro mě znamená členství v Keiretsu? Nejde jen o zdroj zajímavých investičních projektů, ale také o podporu, kterou ze strany týmu cítím – nejen v případě mé investice do SOCIFI, ale i ohledně mých dalších byznys aktivit.»
~ Olga Hyklová, angel investorka

 

Jak vybíráme investiční příležitosti a jak probíhá investice?

 • Investiční příležitosti získáváme díky široké síti partnerů i prostřednictvím dalších zastoupení Keiretsu ve světě. Spolupracujeme s předními českými co-working centry, akcelerátory, inkubátory, vysokými školami, korporátními společnostmi i institucemi a dále s vybranými partnery v rámci regionu střední a jihovýchodní Evropy.

 • Před tím, než jsou jednotlivé investiční příležitosti představeny členům, prochází každý projekt pečlivou analýzou za účasti vlastních expertů i odborníků na jednotlivé oblasti a klíčové byznysové ukazatele z řad našich partnerů. Každý člen má možnost podílet se na procesu výběru projektů již ve fázi jejich vyhodnocování.

 • Členové mají možnost získat přehled i o projektech, které se v aktuální fázi nedostaly do užšího výběru, nicméně jedná se o zajímavé investiční příležitosti s ohledem na kvalitu nápadu a jeho proveditelnosti, týmu, škálovatelnosti a dalších posuzovaných ukazatelů.

 • Investiční příležitosti pochází z široké škály různých odvětví, od technologických startupů až po výrobu či obnovitelné energie. Každý investor tak může investovat dle svých preferencí.

 • V případě projevení investičního zájmu je s projektem podepsán term sheet – dokument definující parametry investice. Investice má většinou svého vedoucího investora (lead investor), který vyjednává přesné podmínky. Pokud tomu tak není, tak tuto roli přebírá Keiretsu Forum.

 • V případě zainvestování Keiretsu získává od projektů odměnu odvíjející se od výše získané investice. Výše i způsob odměňování se může individuálně lišit, ale investoři jsou s tím vždy dopředu seznámeni.

 

«Na štěstí nevěřte, vylepšete své osobní VC portfolio členstvím v Keiretsu.»
~ Míla Felčárek, JaGK Capital Partners

 

Jaké jsou podmínky členství? ​

 • Cena členství je 27 000 Kč za rok.

 • Minimální investiční částka je 10 000 EUR na jednu investici.

 • Investice do nabízených společností mohou přinášet velký zisk, ale jsou také vysoce rizikové. Členové Keiretsu jsou s tímto obeznámeni a uzpůsobují tomu svou investiční strategii i výši svých investic.

 • Keiretsu doporučuje investovat prostředky do více společností. Vytvořením portfolia snižujete investiční riziko.

 • Keiretsu nedoporučuje investovat do těchto projektů více jak 10 % svých prostředků.

 • Investice do společností probíhají jak formou vstupu do ekvity, tak například prostřednictvím konvertibilního dluhu.

Zapomenuté heslo?